Kvalifikační studium pedagogiky pro pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagog

Termín kurzu: 22. -26. 10. 2024, 18. -22. 2. 2025 a 1. - 5. 4. 2025

Přihlas se

Pracuješ jako vychovatel, pedagog volného času nebo asistent pedagoga a chybí ti potřebná kvalifikace?

Poslouchat hodiny a hodiny přednášek se suchým, ale povinným obsahem, není tvým šálkem kávy?

Chceš si odnést na své pracoviště skutečné dovednosti použitelné v praxi?

Kvalifikační studium Paidos je právě pro tebe, moderního, aktivního a tvůrčího pedagoga, který rozvíjí dovednosti potřebné pro 21. století.


Momentálně máme vypsaný tento termín na školní rok 2024/2025:
 • 22. - 26. 10. 2024, 18. - 22. 2. 2025 a 1. - 5. 4. 2025


Náš pedagog je

Přijímající sám sebe, ale i  žáky, respektující jejich individualitu

Autentický neboli pravdivý, zkrátka jsi sám sebou

Inspirující

Dávající

krok napřed

Smysl – máš vizi, máš cíl. Víš, kam chceš skupinu dovést.

O čem to bude?

Během dní, které společně strávíme, se potkáš s mnoha zajímavými lidmi s podobným nadšením, ale jinými zkušenostmi, kteří tě mohou posunout zase o kousek dál. Setkání nebudou pouze teoretická, ale převážně praktická. Můžeš se těšit na sdílení, zpětnou vazbu, trénování dovedností, ale i sebezkušenost – práce s vlastním sebepojetím, s tvými silnými i slabými stránkami. Usilujeme především o to, čeho chceme dosáhnout i s dětmi. A to o pohodovou a tvůrčí atmosféru.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.

Co ti to dá?

 • Naučíš se číst psychodynamiku skupiny
 • Naučíš se předcházet nudě a poradit si s (ne)kázní
 • Naučíš se vyrovnat se se stresem
 • Naučíš se konstruktivní komunikaci, tzv. řešit konflikty s dětmi i rodiči, asertivitě, odhalit a zastavit manipulaci v komunikaci aj.
 • Naučíš se vést volnočasový program (zadávat aktivitu, facilitovat proces, vést reflexi i evaluaci)
 • Rozvineš svou kreativitu
 • Budeš se orientovat v různých formách práce s dětmi
 • Naučíš se, jak vhodně děti zaujmout
 • Dozvíš se, kde se můžeš dále profesně rozvíjet
 • Získáš znalosti o základních diagnózách dětí a základní principy práce s nimi
 • Získáš informace o nabídce vhodných didaktických materiálů vyskytujících se na trhu

Reference

Petra B., Základní škola Uničov

"Studium probíhá v příjemném prostředí. Lektoři Lucie a Jakub jsou profesionální a úžasní. Nikdy nebyl problém se na cokoliv zeptat. Propojuje se teorie s praxí, takže jsem si mnoho  informací lépe zapamatovala. Studium je opravdu intenzivní, často přicházela únava, ale s dobrými lektory a s kolektivem, který jsme tam měli, šlo vše zvládnout."

Róza, ZŠ Plavy

"Dostala jsem příležitost pracovat jako vychovatelka ve školní družině. Bylo potřeba, abych si doplnila chybějící vzdělání. A protože nemám mnoho zkušeností s prací s dětmi, tak kurz Paidos byl pro mě jasnou volbou. Na kurz jsem jela trochu s obavami (nerada se projevuji na veřejnosti, jsem raději tichý pozorovatel), ale lektoři Kuba a Lucka jsou skvělí. Program kurzu, který si pro nás připravili, byl zábavný, praktický i poučný. Bylo super, že jsme si mohli teorii zažít v praxi – hned tomu člověk lépe porozumí. Navíc jsem si odnesla spoustu inspirace a nápadů, které jsem mohla hned ve své práci použít, vyzkoušet. Sešli jsme se skvělá parta lidí, kteří se navzájem doplňovali a obohacovali. I když to pro mě bylo trochu náročné, protože jsem musela překonávat samu sebe, celkově jsem z toho měla dobrý pocit. Takže jsem nakonec ráda, že jsem tímto kurzem prošla. Určitě doporučuji! Kubovi s Luckou moc děkuji za skvělý přístup, pomoc, dodávání odvahy, hravost a podporu. 😊"


Lenka M., ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou

"Kurz Paidos mne velice překvapil. Velmi si cením přístupu instruktorů, kteří nás provázeli celým kurzem. Dokázali nám složitá témata představit způsobem, který byl pro nás srozumitelný a pochopitelný. Jejich ochota pomoci a poskytnout zpětnou vazbu byla neocenitelná. Za to jim velice děkuji. Celým kurzem nás provázela příjemná a přátelská  atmosféra. Osobně oceňuji spoustu aktivit, při kterých jsme si mohli teorii vyzkoušet v praxi. Odnáším si domů nejen vědomosti, ale spoustu zážitků a legrace ve skvělém kolektivu. Kurz rozhodně doporučuji všem."

Pavlína K., ZŠ Školamysl

"Pedagogický kurz se zaměřením na zážitkovou pedagogiku, kterého se zúčastnilo asi 20 pedagogických pracovnic pracujících ve školství, poskytl velmi hodnotný a inspirativní zážitek. Kurz byl profesionálně veden a nabídl širokou škálu praktických dovedností a teoretických znalostí v oblasti zážitkové pedagogiky. Jako účastnice kurzu jsme měly možnost aktivně se zapojit do různých experimentálních aktivit a cvičení, které nám pomohly prohloubit naše poznatky a porozumění zážitkové pedagogiky.

Díky kurzu jsem získala nové perspektivy a nástroje pro práci se svými žáky. Ocenila jsem zejména praktický přístup kurzu, který mi umožnil okamžitě aplikovat naučené techniky v mé každodenní pedagogické praxi. Kurz podnítil moji kreativitu a otevřel nové možnosti pro inovativní výuku.

Důraz na interaktivní a zážitkové metody výuky byl pro mě velmi přínosný, neboť mě inspiroval k vytváření dynamických a angažujících vzdělávacích prostředí ve družině. Kurz posílil mou sebejistotu a profesionální sebevědomí v mé roli pedagogické pracovnice.

Celkově lze říci, že účast na tomto pedagogickém kurzu představovala pro všechny účastnice obohacující a motivující zkušenost, která jim pomohla dále se rozvíjet a zdokonalovat ve svém pedagogickém působení."

ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota
"Kurz vychovatelství, který jsem absolvovala mi poskytl nové metody výchovy a  byl plný praktických příkladů, což mi pomohlo lépe porozumět některým odborným věcem. Dále mi pomohl využít různé dovednosti, které jsem začala používat v praxi s dětmi. Lektoři byli znalí a ochotní sdílet své zkušenosti. Tento kurz mohu vřele doporučit."

Šárka S. 

"Kurz předčil moje očekávání. Doposud jsem znala kurzy, kdy jsem znuděně seděla v lavici. To se zde nestalo - teoretická část byla doplněna aktivitami, které probranou teoretickou část skvěle doplnily, přednášející měli neskutečný přehled a všechno přednesené doplňovali příklady z praxe, každé téma dostalo  prostor pro otevřenou diskusi (žádná otázka nebyla špatná a i otázky, které se někdy opakovaly, byly velice ochotně zodpovězeny) a v neposlední řadě - i u sebenáročnějšího tématu byl vždy prostor pro zasmání. Vřele doporučuji."Máš nějaké otázky?


Před tím, než se na něco zeptáš, si pročti Praktické informace. Pokud tam nenajdeš odpověď na svou otázku, kontaktuj garanta kurzu Jakuba Vlacha na tel.  775 334 922 nebo vyplň formulář vpravo.

Zeptej se