Kvalifikační studium pedagogiky pro pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagog

Termín kurzu: 22. -26. 10. 2024, 18. -22. 2. 2025 a 1. - 5. 4. 2025

Přihlas se

Pracuješ jako vychovatel, pedagog volného času nebo asistent pedagoga a chybí ti potřebná kvalifikace?

Poslouchat hodiny a hodiny přednášek se suchým, ale povinným obsahem, není tvým šálkem kávy?

Chceš si odnést na své pracoviště skutečné dovednosti použitelné v praxi?

Kvalifikační studium Paidos je právě pro tebe, moderního, aktivního a tvůrčího pedagoga, který rozvíjí dovednosti potřebné pro 21. století.


Momentálně máme vypsaný tento termín na školní rok 2024/2025:
 • 22. - 26. 10. 2024, 18. - 22. 2. 2025 a 1. - 5. 4. 2025


Náš pedagog je

Přijímající sám sebe, ale i  žáky, respektující jejich individualitu

Autentický neboli pravdivý, zkrátka jsi sám sebou

Inspirující

Dávající

krok napřed

Smysl – máš vizi, máš cíl. Víš, kam chceš skupinu dovést.

O čem to bude?

Během dní, které společně strávíme, se potkáš s mnoha zajímavými lidmi s podobným nadšením, ale jinými zkušenostmi, kteří tě mohou posunout zase o kousek dál. Setkání nebudou pouze teoretická, ale převážně praktická. Můžeš se těšit na sdílení, zpětnou vazbu, trénování dovedností, ale i sebezkušenost – práce s vlastním sebepojetím, s tvými silnými i slabými stránkami. Usilujeme především o to, čeho chceme dosáhnout i s dětmi. A to o pohodovou a tvůrčí atmosféru.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.

Co ti to dá?

 • Naučíš se číst psychodynamiku skupiny
 • Naučíš se předcházet nudě a poradit si s (ne)kázní
 • Naučíš se vyrovnat se se stresem
 • Naučíš se konstruktivní komunikaci, tzv. řešit konflikty s dětmi i rodiči, asertivitě, odhalit a zastavit manipulaci v komunikaci aj.
 • Naučíš se vést volnočasový program (zadávat aktivitu, facilitovat proces, vést reflexi i evaluaci)
 • Rozvineš svou kreativitu
 • Budeš se orientovat v různých formách práce s dětmi
 • Naučíš se, jak vhodně děti zaujmout
 • Dozvíš se, kde se můžeš dále profesně rozvíjet
 • Získáš znalosti o základních diagnózách dětí a základní principy práce s nimi
 • Získáš informace o nabídce vhodných didaktických materiálů vyskytujících se na trhu

Máš nějaké otázky?


Před tím, než se na něco zeptáš, si pročti Praktické informace. Pokud tam nenajdeš odpověď na svou otázku, kontaktuj garanta kurzu Jakuba Vlacha na tel.  775 334 922 nebo vyplň formulář vpravo.

Zeptej se