Kde budeme ubytovaní?

Setkání probíhají většinou ve velmi dobře vybavených hotelech nebo penzionech, které jsou vybaveny společenskou místností pro společné aktivity. Zajištěna je plná penze a ubytování ve dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena za ubytování i stravu se pohybuje okolo 1000 - 1100 Kč a hradí si jí každý účastník sám na místě (je možné požádat o fakturu na zaměstnavatele, stačí nahlásit na místě). Vybírány jsou hotely a penziony s dobrou dostupností z různých koutů ČR, většinou ve Středočeském kraji v blízkosti dálnice atp. 


Pro kurz, který proběhne 17. – 21. 10. 2023, 13. – 17. 2. 2024, 16.  20. 4. 2024, budeme ubytovaní v resortu Zámeček Klokočov www.zamecek-klokocov.cz

Jedná se o bývalé šlechtické sídlo obklopené zahradou s rybníkem. Můžete se těšit na výbornou gastronomii, luxusní ubytování, možnost sauny a hlavně klidnou příjemnou atmosféru. Stravu je možné zajistit i vegetariánskou, snídaně probíhají formou bufetu, pitný režim je zajištěn nepřetržitě. 

Resort se nachází na Vysočině, 40 km od Pardubic a 120 km od Prahy. Před zahájením kurzu bude účastníkům rozeslán e-mail s kontakty na ostatní (a založen Vám studijní účet v MS Teams, abyste se případně mohli dohodnout na společné organizované dopravě).Jaká je cena kurzu?

Cena za celý kurz je 14 800 Kč (120 vyučovacích hodin) nebo 9900 Kč (80 vyučovacích hodin). Do ceny není započítáno ubytování a stravování, které si hradí každý účastník samostatně. Cena za noc s plnou penzí se pohybuje většinou v rozmezí 1000–1100 Kč.

Jaká je časová dotace kurzu?

Kurz je akreditován ve dvou variantách: 120 vyučovacích hodin (pro účastníky minimálně se středoškolským vzděláním) nebo 80 vyučovacích hodin (pro účastníky minimálně s VOŠ vzděláním). 120 vyučovacích hodin je rozloženo celkem do 3 intenzivních bloků (každé setkání začíná v úterý večer a končí v sobotu po obědě). Přihlášení na studium pro vychovatele absolvují pouze 2 ze tří setkání. Pro úspěšné absolvování je povolená absence 15 vyučovacích hodin, přičemž je nutná 100 % účast na prvním setkání.

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Každé setkání zahajujeme vždy v úterý v 19 hodin, večerní program je oddechový, cílem je zejména naladění se na skupinu a aklimatizaci. Středa až pátek probíhá výuka vždy v 90minutových blocích, mezi nimiž jsou 30minutové pauzy, po obědě je oddechový čas, totéž po večeři. Setkání je ukončeno vždy v sobotu po obědě.

Jakou získáš kvalifikaci?

Osvědčení o absolvování studia tě opravňuje k výkonu práce na pozici asistenta pedagoga, vychovatele, pedagoga volného času (ve školním klubu, družině, v domově mládeže, ve středisku volného času nebo dokonce vychovatele ve věznici).

Jaké jsou podmínky absolvování studia?

Podmínkou k přijetí do studia je zakončené středoškolské vzdělání. Podmínkou úspěšného absolvování studia je docházka (s tolerovanou absencí 15 vyučovacích hodin s výjimkou prvního setkání), vypracování závěrečné práce, složení závěrečné zkoušky před komisí a aktivní přístup během celého studia.

Jaká je akreditace kurzu? 

Pořadatelem kurzu je Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, akreditovaná instituce pod č. j. MSMT 8962/2017-1. Rozhodnutí oakreditaci vzdělávacího programu je zveřejněno zde. 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.