Kde budeme ubytovaní?

Setkání probíhají většinou ve velmi dobře vybavených hotelech nebo penzionech, které jsou vybaveny společenskou místností pro společné aktivity. Zajištěna je plná penze a ubytování ve dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena za ubytování i stravu se pohybuje okolo 1000 - 1100 Kč a hradí si jí každý účastník sám na místě (je možné požádat o fakturu na zaměstnavatele, stačí nahlásit na místě). Vybírány jsou hotely a penziony s dobrou dostupností z různých koutů ČR, většinou ve Středočeském kraji v blízkosti dálnice atp. 

Pro kurz, který probíhá 17. – 21. 10. 2023, 13. – 17. 2. 2024, 16.  20. 4. 2024, budeme ubytovaní v resortu Zámeček Klokočov www.zamecek-klokocov.cz

Jedná se o bývalé šlechtické sídlo obklopené zahradou s rybníkem. Můžete se těšit na výbornou gastronomii, luxusní ubytování, možnost sauny a hlavně klidnou příjemnou atmosféru. Stravu je možné zajistit i vegetariánskou, snídaně probíhají formou bufetu, pitný režim je zajištěn nepřetržitě. 

Resort se nachází na Vysočině, 40 km od Pardubic a 120 km od Prahy. Před zahájením kurzu bude účastníkům rozeslán e-mail s kontakty na ostatní (a založen Vám studijní účet v MS Teams, abyste se případně mohli dohodnout na společné organizované dopravě).Jaká je cena kurzu?

Cena za celý kurz je 14 900 Kč (120 vyučovacích hodin). Do ceny není započítáno ubytování a stravování, které si hradí každý účastník samostatně. Cena za noc s plnou penzí se pohybuje většinou v rozmezí 1 000 – 1 200 Kč.

Jaká je časová dotace kurzu?

Kurz je akreditován ve dvou variantách (studium pedagogiky pro vychovatele a studium pedagogiky pro pedagoga volného času), z nichž každá je v délce 120 vyučovacích hodin (vstupním předpokladem je minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou). 120 vyučovacích hodin je rozloženo celkem do 3 intenzivních bloků (každé setkání začíná v úterý večer a končí v sobotu po obědě). Pro úspěšné absolvování je povolená absence 15 vyučovacích hodin, přičemž je nutná 100 % účast na prvním setkání.

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Každé setkání zahajujeme vždy v úterý v 19 hodin, večerní program je oddechový, cílem je zejména naladění se na skupinu a aklimatizaci. Středa až pátek probíhá výuka vždy v 90minutových blocích, mezi nimiž jsou 30minutové pauzy, po obědě je oddechový čas, totéž po večeři. Setkání je ukončeno vždy v sobotu po obědě.

Jakou získáš kvalifikaci?

Osvědčení o absolvování studia tě opravňuje k výkonu práce na pozici asistenta pedagoga, vychovatele, pedagoga volného času (ve školním klubu, družině, v domově mládeže, ve středisku volného času nebo dokonce vychovatele ve věznici).

Jaké jsou podmínky absolvování studia?

Podmínkou k přijetí do studia je zakončené středoškolské vzdělání. Podmínkou úspěšného absolvování studia je docházka (s tolerovanou absencí 15 vyučovacích hodin s výjimkou prvního setkání), vypracování závěrečné práce, složení závěrečné zkoušky před komisí a aktivní přístup během celého studia.

Jaká je akreditace kurzu? 

Pořadatelem kurzu je Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, akreditovaná instituce pod č. j. MSMT 8962/2017-1. Rozhodnutí oakreditaci vzdělávacího programu je zveřejněno zde. 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.