Mgr. et Mgr. Jakub Vlach

Jakub se více než 10 let věnuje rozvoji měkkých dovedností; pracuje se studenty, pedagogy, malými i staršími dětmi, manažery firem. Rád se vzdělává, cestuje a vymýšlí nové věci. Jeho parketou je oblast komunikace a práce se skupinovou dynamikou.

Vystudoval obor sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a obor Vychovatelství pro speciálně výchovné instituce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval 250 h výcvik měkkých dovedností pro práci se skupinou dětí a mládeže, dále komplexní výcvik v systemické supervize a koučování (500 h); Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje (600 h) a mnoho dalších jednodenních či vícedenních kurzů.

Zájmovému vzdělávání se věnuje od roku 2008, kdy společně s přáteli založil neziskovou organizaci, která realizuje dětské tábory v duchu zážitkové pedagogiky. Pracoval jako vedoucí pedagog, metodik edukativních oborů ve SVČ, jako učitel a metodik prevence na ZŠ nebo SOU, aktuálně se věnuje soukromé praxi (spoluvize.cz) a spolupracuje s dalšími subjekty (např. VISK, NPI ČR, KVIC apod.).

Mgr. et Mgr. Lucie Brázdová

Lucie působí ve školství. Její parketou je speciální školství a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Během své praxe se ale pohybuje napříč celým školským systémem. Ráda cestuje, čte, vzdělává se a poznává nepoznané.

Vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství společenských věd pro SŠ a obor Vychovatelství pro speciálně výchovné instituce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále program celoživotního vzdělávání speciální pedagogika a momentálně dokončuje program celoživotního vzdělávání Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pracuje jako učitelka prvního stupně na základní škole praktické a připravuje studenty středních škol k maturitě z českého jazyka. Zájmovému vzdělávání se věnuje od roku 2015, kdy začala vést a organizovat dětské tábory, volnočasové aktivity, výlety pro děti do přírody a za poznáním. Vedla také několik zájmových kroužků při škole.